Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Úvodní strana

Cyklistická soutěž a duatlon 2016 (19. března 2016 21:27)

 

Pozvánka na cyklistickou soutěž a duatlon

 

Termín:                                             Sobota 18.06.2016

Prezentace:                                       od 8:30 do 9:30 hod.

Možnost cvičných jízd:                    od 8.30 do 9:50 hod.

Zahájení                                            10.00 hod. 

 

Cyklistická soutěž se bude skládat tradičně ze tří samostatných disciplín:

 

  • Soutěž o nejpomalejší jízdu, která prověří dokonalost ovládání kola.
  • Jízda terénem
  • Jízda zručnosti

 

O celkovém vítězi rozhodne průměrné pořadí úspěšnosti ve všech třech cyklistických soutěžích.

 

Duatlon proběhne v tradičním pojetí. (jízda na kole, běh)

 

Bližší informace najdete v přílohách.

 

Přílohy:

Propozice cyklistické soutěže a duatlonu

Další sdělení

Přihláška (v samostatném dokumentu-poslat zpět)

Propozice cyklistické soutěže a duatlonu

 

C y k l i s t i c k á   s o u t ě ž

 

Cyklistická soutěž je určena pro věkovou skupinu chlapců a dívek ve věku do 15 let a člení se do dvou věkových kategorií:

  1. kategorie: chlapci i dívky do dosažení 12 let (ke dni závodu)

   II.kategorie: chlapci i dívky od 12 let do dosažení 15 let věku (ke dni závodu, ten kdo má tento den 15 let může jet duatlon)

Cyklistická soutěž má tři části:                     

            jízda zručnosti

            jízda terénem

            nejpomalejší jízda

K jednotlivým soutěžím:

Jízda zručnosti

Závodník absolvuje celkem 9 překážek v následujícím pořadí: kuželový slalom, kolejnice, branka, pohárek, přeskok, brankový slalom, osmička, meta (houpačka).

Na každé z překážek může inkasovat až 5 trestných bodů. Maximální bodovou zátěž získává závodník za vynechání překážky, pád (dotek oběma nohama země), úplné vylití pohárku, přejetí nebo nedojetí mety, sjetí z houpačky oběma koly. Jednobodovou zátěž udělí rozhodčí za dotek jedné nohy země, neúplný průjezd, vynechání části překážky, posunutí, shození, vyjetí jedním kolem, částečné vylití, dotek kolem vyznačení nebo překážky.

U jízdy zručnosti se sice měří čas, ale ten má význam pouze pro určení pořadí při rovnosti bodů. Čím méně bodů, tím lepší umístění.

Jízda terénem

Závodník jede vyznačenou tratí a překonává stanovené překážky. O pořadí rozhoduje čas, kterého při průjezdu trati dosáhne.

Nejpomalejší jízda

Závodník vjede do vyznačeného koridoru o rozměrech 2 x 6 m a snaží se, co nejdéle nedošlápnout na zem. S došlápnutím nebo vyjetím z koridoru končí jeho soutěžní jízda. O pořadí rozhoduje dosažený čas.

Hodnocení cyklistických soutěží

O celkovém umístění rozhoduje průměr pořadí dosažených ve všech třech soutěžích. Při rovnosti rozhoduje umístění v jízdě zručnosti, bude-li rovnost i nadále, připadne v úvahu umístění v jízdě terénem.

Pro účastníky cyklistické soutěže jsou k dispozici kola v péči pořadatele.

 

D u a t l o n

Duatlon tvoří 3 kilometrový okruh jízdy na kole po místních vedlejších komunikacích, který se jede dvoukolově (dívky pouze jedno kolo). Trať vede po asfaltovém nebo pevném štěrkovém povrchu. Výškové rozdíly jsou malé. Závod přechází do běžecké části. Délka krosové trati měří necelý kilometr, je středně náročná a běží se rovněž dvakrát.

Duatlon je určen pro chlapce i dívky, kteří přesáhli věkovou hranici 15 let. Horní věk je omezen dosažením 19 let v obou kategoriích. Závod jedou obě skupiny společně, dívky jsou však hodnoceny zvlášť. O vítězi rozhoduje dosažené pořadí.

Podmínkou účasti pro soutěž duatlon je vlastní kolo, přilba!!

(ve vyjímečných případech a v omezeném množství lze domluvit půjčení kola, přilby – nutno domluvit předem)

Další sdělení:

 

 

S t a r t o v n é   bude činit 100,- Kč za domov bez ohledu na počet zúčastněných závodníků.

 

 O b ě d   poskytneme těm, kteří si zajištění oběda vyžádají v přihlášce. Předpokládaná cena oběda 30,-Kč (placeno v hotovosti).

 

Nealko a drobné občerstvení pro závodníky formou svačiny zajištěno pořadatelem.

 

Vyplněnou  p ř i h l á š k u  prosím zašlete nejpozději do 9. června 2016, raději ale co nejdřív (když tak aspoň potvrdit účast s počtem soutěžících bez jmen dětí)  na e-mailovou adresu:    

 

     martin.gavlas@centrum.cz

  

Všechny další  i n f o r m a c e   obdrží dětské domovy v den konání akce u prezentace.

  

Pro ty, kteří přijedou hromadnou dopravou vlakem, nebo autobusem bude po předchozí domluvě zajištěna přeprava z nádraží ČD Čeladná, nebo od autobusové zastávky hotelu Prosper.  (domlouvat předem v přihlášce, popř. telefonicky na tel: 604 369 111, 734 227 525)

 

  

 

 

Významní sponzoři