Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Úvodní strana

19. ročník cyklistické soutěže DD Čeladná (14. května 2013 17:04)

Pozvánka na cyklistickou soutěž a duatlon
 
Termín:                                             Sobota 25.05.2013
Prezentace:                                       od 8:00 do 9:00 hod.
Možnost cvičných jízd:                    od8.30 do 9:45 hod.
Zahájení                                            10.00 hod. 
 
Cyklistická soutěž se bude skládat ze tří samostatných disciplín:
 
Soutěž o nejpomalejší jízdu, která prověří dokonalost ovládání kola.
Jízda terénem
Jízda zručnosti 
 
O celkovém vítězi rozhodne průměrné pořadí úspěšnosti ve všech třech cyklistických soutěžích.
 
Duatlon proběhne v tradičním pojetí.
 
Bližší informace najdete v přílohách.
 
Přílohy:
Propozice cyklistické soutěže a duatlonu
Další sdělení
Přihláška (v samostatném dokumentu-poslat zpět)
 
Propozice cyklistické soutěže a duatlonu
 
C y k l i s t i c k á   s o u t ě ž
 
Cyklistická soutěž je určena pro věkovou skupinu chlapců a dívek ve věku do 15 let a člení se do dvou věkových kategorií:
    I. kategorie:            chlapci i dívky do dosažení 12 let (nar. do 26.05.2001 - včetně)
   II.kategorie: chlapci i dívky od 12 let do dosažení 15 let věku (nar. do  26.05.1998 - včetně)
Cyklistická soutěž má tři části:                     
            jízda zručnosti
            jízda terénem
            nejpomalejší jízda
K jednotlivým soutěžím:
Jízda zručnosti
Závodník absolvuje celkem 9 překážek v následujícím pořadí: kuželový slalom, kolejnice, branka, pohárek, přeskok, brankový slalom, osmička, meta.
Na každé z překážek může inkasovat až 5 trestných bodů. Maximální bodovou zátěž získává závodník za vynechání překážky, pád (dotek oběma nohama země), úplné vylití pohárku, přejetí nebo nedojetí mety, sjetí z houpačky oběma koly. Jednobodovou zátěž udělí rozhodčí za dotek jedné nohy země, neúplný průjezd, vynechání části překážky, posunutí, shození, vyjetí jedním kolem, částečné vylití, dotek kolem vyznačení nebo překážky.
U jízdy zručnosti se sice měří čas, ale ten má význam pouze pro určení pořadí při rovnosti bodů. Čím méně bodů, tím lepší umístění.
Jízda terénem
Závodník jede vyznačenou tratí a překonává stanovené překážky. O pořadí rozhoduje čas, kterého při průjezdu trati dosáhne.
Nejpomalejší jízda
Závodník vjede do vyznačeného koridoru o rozměrech 2 x 6m a snaží se co nejdéle nedošlápnou na zem. S došlápnutím nebo vyjetím z koridoru končí jeho soutěžní jízda. O pořadí rozhoduje dosažený čas.
Hodnocení cyklistických soutěží
O celkovém umístění rozhoduje průměr pořadí dosažených ve všech třech soutěžích. Při rovnosti rozhoduje umístění v jízdě zručnosti, bude-li rovnost i nadále, připadne v úvahu umístění v jízdě terénem.
Pro účastníky cyklistické soutěže jsou k dispozici kola v péči pořadatele.
 
D u a t l o n
Duatlon tvoří 3 kilometrový okruh jízdy na kole po místních vedlejších komunikacích, který se jede dvoukolově (dívky pouze jedno kolo). Trať vede po asfaltovém nebo pevném štěrkovém povrchu. Výškové rozdíly jsou malé. Závod přechází do běžecké části. Délka krosové trati měří necelý kilometr, je středně náročná a běží se rovněž dvakrát.
Duatlon je určen pro chlapce i dívky, kteří přesáhli věkovou hranici 15 let. Horní věk je omezen dosažením 19 let v obou kategoriích (do data narození 26.5.1994 - včetně). Závod jedou obě skupiny společně, dívky jsou však hodnoceny zvlášť. O vítězi rozhoduje dosažené pořadí.
Podmínkou účasti pro soutěž duatlon je vlastní kolo, přilba!!
 
Další sdělení:
 
C e n y  budou jako ve všech předchozích ročnících velmi přitažlivé. Rovněž bude fungovat (jak už je u nás tradicí)  b u f e t  s mimořádně příznivými cenami. Počítejte proto s nějakou hotovostí.
 
 
S t a r t o v n é   bude činit 100,- Kč za domov bez ohledu na počet zúčastněných.
 
 
O b ě d   poskytneme těm, kteří si zajištění oběda vyžádají v přihlášce. Předpokládaná cena oběda 26,-Kč (placeno v hotovosti).
 
 
Vyplněnou   p ř i h l á š k u  prosím zašlete  na e-mailovou adresu:     
 
 
 
 
 
Všechny další  i n f o r m a c e   obdrží domovy v den konání akce u prezentace.
 
 
Pro ty, kteří přijedou hromadnou dopravou vlakem, nebo autobusem bude po předchozí domluvě zajištěna přeprava z nádraží ČD Čeladná, nebo od autobusové zastávky hotelu Prosper.  (domlouvat předem v přihlášce, popř. telefonicky na tel: 734 227 525 )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za pořadatele DD Čeladná a Kruh přátel DD
Mgr. Kateřina Surovíková
ředitelka DD Čeladná          
 
 

    

Významní sponzoři