Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Historie

Náš dětský domov se nachází v podhůří Beskyd uprostřed nádherné přírody.

Patří svou devadesátiletou historií k nejstarším dětským domovům u nás. Jeho bohatá a zajímavá historie sahá až k roku 1919, kdy byl zřízen na místě bývalého hotelu Smrk okresní péčí ve Slezské Ostravě dětský domov. Původně byl otevřen jako sirotčinec pro děti z okresu slezsko-ostravského. Po rozsáhlejší přestavbě, která se uskutečnila v r. 1925 a kdy byl do budovy zaveden vodovod, začíná prvé poschodí sloužit jako ozdravovna. Její provoz povolila zemská rada politická v Opavě. Převážně zde byly umísťovány děti od 6 do 16 let. V roce 1930 byla budova novou přístavbou značně rozšířena. Umístění dětí v sirotčinci mělo dlouhodobý charakter, zatímco v ozdravovně se děti střídaly po čtyřech až šesti týdnech. Údaje o kapacitě zařízení v tomto období se nedochovaly. Finanční výkaz z r. 1930 však dokladuje, že zařízením v tomto roce prošlo celkem 533 dětí. Významným momentem poválečné historie domova je ozdravný pobyt lidických žen a jejich dětí v roce 1947.

Starý a nový DD

Dnešní podobu získal dětský domov v roce 1980, kdy byla dokončena rozsáhlá generální oprava a úprava objektu. Současný stav vytváří optimální podmínky pro život čtyřiceti šesti dětí rozdělených do šesti skupin.

Domov využívá bytového uspořádání k realizaci myšlenky rodinné výchovy. Zaměstnanci vytvářejí pro svěřené děti láskyplné a citově stálé prostředí.

V tomto úsilí jim pomáhají členové Kruhu přátel DD.

Významní sponzoři