Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Jak nám můžete pomoci

JAKO NEJOSAMĚLEJŠÍ STROM logo
JAKO NEJZTRACENĚJŠÍ OSTROV
JAKO NEJVYPRAHLEJŠÍ POUŠŤ
JSOU DĚTI BEZ LÁSKY…
Sponzorský list
Vážení,

Obracíme se na Vás jako na osoby a instituce, které mohou cítit potřebu realizovat svou humanitní orientaci a chtějí pomáhat dětem, které se ne vlastní vinou ocitly mimo vlastní rodinu.

V Dětském domově Čeladná nachází svůj dočasný a náhradní domov padesát dětí. Vytvořit podmínky pro jejich život a zajistit odpovídající materiální péči je při omezených zdrojích stále složitější.

Patříme k nejstarším domovům v naší republice. V roce 2009 jsme si připomenuli 90. výročí vzniku zdejšího domova.

Přicházíme s prosbou, zda-li byste jako sponzoři nepřispěli finanční částkou nebo nepomohli domovu jinou formou podle Vašich možností. Veškeré Vaše sponzorské aktivity budeme směřovat převážně k vybudování sportovního zázemí, neboť se profilujeme jako domov sportovního typu a jsme organizátory několika soutěží regionálního charakteru.

Podpořili byste tak úsilí přátel Dětského domova v Čeladné, kteří poskytují konkrétní pomoc při vytváření podmínek pro život dětí s nařízenou ústavní výchovou a osobním lidským kontaktem pomáhají při překonávání bariéry izolace mezi těmito dětmi se společností.

Srdečně děkujeme za Vaši pomoc a ceníme si Vašeho lidského postoje. O Vaší aktivitě budeme informovat veřejnost prostřednictvím sdělovacích prostředků a vyvěšením na našich internetových stránkách www.ddceladna.cz

Na základě Vaší zpětné informace uzavřeme konkrétní smlouvu o poskytnutí daru.

Běžný účet DD
KB Frýdek-Místek
2333-781/0100
Za DD Čeladná
Kateřina Surovíková
ředitel
Dětský domov a Školní jídelna,
Čeladná 87, příspěvková organizace,
73912 Telefon: 558 684112
IČO: 60043661
Významní sponzoři