Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Významné akce a projekty dětského domova

RECYKLOHRANÍ (23. února 2012 11:49)

Recyklohraní je dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů.

 www.recyklohrani.cz

 

Významní sponzoři