Dětský Domov Čeladná

Příspěvková organizace MS kraje Moravskoslezský kraj
Organizace Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, PO je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Významné akce a projekty dětského domova

Vím, co chci – Vím, jak na to (5. června 2012 16:44)

Náš dětský domov je zapojen do projektu Vím, co chci – Vím, jak na to  
reg. č. CZ.1.07/1.2.25/01.0018
Projekt od 1. 3. 2012 do 31. 12. 2014 realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace ve spolupráci s 16 dětskými domovy Moravskoslezského kraje.
 
Záměrem projektu je zejména podpora adaptace, resocializace a osamostatňování dětí s nařízenou ústavní výchovou v 16 dětských domovech, které jsou zřizovány Moravskoslezským krajem, pro vytvoření optimálních podmínek pro osobnostní rozvoj dítěte dle jeho individuálních potřeb umožňujících jeho plnohodnotné zapojení do života společnosti při současném zvýšení profesionality pracovníků dětských domovů.
Aktivity projektu chtějí:
1. přispět k začlenění dětí s nařízenou ústavní výchovou do běžných sociálních struktur, zvýšit jejich sociální kompetence a posílit jejich sociální vazby vzděláváním pracovníků a vedoucích pracovníků dětských domovů
2. napomoci řešení obtížných životních situací dětí s nařízenou ústavní výchovou a zmenšit negativní dopady vyplývající z jejich situace
3. připravit děti s nařízenou ústavní výchovou na vstup do samostatného života
4. podpořit vzájemné sdílení a předávání zkušeností z praxe ústavní výchovy

Informace o projektu naleznete na http://www.kvic.cz/projekty/Vim_co_chci/, zde jsou rovněž uvedeny kontakty na členy realizačního týmu. 

 

 

Významní sponzoři